Mã Trường

Mã Trường

Chương trình đào tạo

Thông báo số 01 về việc thực hiện môn học “Seminar nghề nghiệp” của bậc Đại học và môn “Kiến tập Doanh nghiệp” của bậc Cao đẳng

Cập nhật 28/04/2022 - 02:17:28 AM (GMT+7)

Ban chủ nhiệm Khoa gửi các bạn Thông báo số 01 (Có cập nhật lại thời gian đi tham quan Cty FPT) về việc thực hiện môn học “Seminar nghề nghiệp” của bậc Đại học và môn “Kiến tập Doanh nghiệp” của bậc Cao đẳng (HK2 năm học 2021-2022).
Tải thông báo tại đây

 


Tin Nổi Bật