Mã Trường

Mã Trường

Khoa Công nghệ Thông tin

Lưu ý: Thông báo số 3 "V/v thực hiện môn học Seminar nghề nghiệp của bậc Đại học" và "Kiến tập doanh nghiệp" của bậc Cao đẳng

Cập nhật 03/11/2021 - 04:48:44 AM (GMT+7)

Các bạn sinh viên xem thông báo về việc tiếp tục thực hiện môn "Seminar nghề nghiệp" và "Kiến tập tập doanh nghiệp" dưới đây nha


Tin Nổi Bật