Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo v/v đăng ký chủ đề Luận văn tốt nghiệp (Đại học 2016, Cao đẳng 2017 và các khóa trước làm lại)

Cập nhật 05/10/2020 - 11:50:22 AM (GMT+7)

Sinh viên Đại học 2016, Cao đẳng 2017 và các khóa trước đăng ký nhóm và chủ đề luận văn tốt nghiệp

Sinh viên Đại học 2016, Cao đẳng 2017 và các khóa trước có đăng ký thực hiện luận văn tốt nghiệp trong Học kỳ I năm học 2020-2021 xem kĩ nội dung thông báo (đính kèm) và tiến hành đăng ký nhóm và chủ đề luận văn tốt nghiệp.

Hạn chót đăng ký: 11h30 ngày 8/10 (thứ 5)

Thông báo cho sinh viên D16 và các khóa cũ đại học

Thông báo cho sinh viên C17 và các khóa cũ cao đẳng

Link đăng ký:

Đại học

Cao đẳng


Tin Nổi Bật