Mã Trường

Mã Trường

Khoa Công nghệ Thông tin

Thông báo số 3: Các việc SV cần thực hiện khi ra Hội đồng bảo vệ_Đại học 2016_Cao đẳng 2017_Học lại

Cập nhật 26/08/2020 - 04:30:37 AM (GMT+7)

Các bạn sinh viên Đại học (bảo vệ LVTN vào thứ Ba 01/9/2020) và Cao đẳng (bảo vệ LVTN vào thứ Năm 03/9/2020) xem thông báo chi tiết dưới đây và thực hiện đúng quy định nhé


Tin Nổi Bật