Mã Trường

Mã Trường

Khoa Công nghệ Thông tin

Thống báo số 2 "Về việc nộp quyển LVTN lần 2" và "DSSV theo Hội dồng (dự kiến") - Bậc Đại học 2016 + Cao đẳng 2017

Cập nhật 20/08/2020 - 01:45:49 AM (GMT+7)

Các bạn sinh viên chuẩn bị lên bảo vệ Luận văn tốt nghiệp - bậc Đại học 2016 và Cao đẳng 2017 + học lại - xem các thông tin quan trọng dưới đây nhé


Tin Nổi Bật