Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

[KHẨN] Thông báo về việc nộp quyển LVTN online

Cập nhật 14/08/2020 - 03:07:51 AM (GMT+7)

Nộp file luận văn qua email, không nộp bản in

Các nhóm làm luận văn tốt nghiệp hệ đại học chú ý:

  • Mỗi đề tài nộp LVTN bằng cách gửi email file PDF luận văn (có tờ nhiệm vụ luận văn - liên hệ giảng viên hướng dẫn nếu chưa có) cho Giảng viên hướng dẫn và Giảng viên phản biện. KHÔNG NỘP 2 BẢN IN NHƯ THÔNG BÁO TRƯỚC ĐÂY.
  • Trong nội dung email nhớ thông báo nhóm gồm những ai, tên đề tài là gì.
  • Đừng quên đính kèm file khi gửi mail

Hạn nộp: 17h00 Thứ Sáu ngày 14/08/2020


Tin Nổi Bật