Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Lịch gặp GVHD đồ án hk2 (2019-2020) dành cho cao đẳng C18 và khóa trước học lại

Cập nhật 19/04/2020 - 12:31:38 PM (GMT+7)

Sinh viên Cao đẳng C18_TH01 và khóa trước học lại - gặp GVHD: Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa vào các buổi sáng thứ Năm (từ 7h30 - 9h30)
Thời gian: 10 tuần, bắt đầu từ 30/3/2020 đến 06/6/2020
Liên hệ số ĐT: 0908.49.77.57 (Thầy Nghĩa)


Tin Nổi Bật