TB Khoa.CNTT

In

Thông báo: Danh sách SV Đại học và Cao đẳng đăng ký môn học Seminar nghề nghiệp và Kiến tập doanh nghiệp

Cập nhật 09/04/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Xem DS đăng ký tại đây

Lưu ý:

- Danh sách đi Cty có cập nhật thay đổi

- Danh sách hướng nghiệp tại trường sắp xếp lại thứ tự SV và GVHD


Các Nội Dung Liên Quan


Thông Báo