TB Khoa.CNTT

In

Thông báo tuyển sinh viên thực tập của CTy TMA (dành cho sinh viên năm 4)

Cập nhật 03/01/2019 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 25 (tháng 1/2019): sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA , vui lòng nộp hồ sơ về địa chỉ email: intern@tma.com.vn trước ngày 31/1/2019

Các Nội Dung Liên Quan


Thông Báo