TB Khoa.CNTT

In

TMA Foundation Training tuyển dụng

Cập nhật 11/10/2018 - 10:00:49 PM (GMT+7)

Hiện tại dự án TMA Foundation Training - TFT đang tuyển dụng sinh viên CNTT nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của dự án. Qua đó, hỗ trợ cho sinh viên mới ra trường có việc làm ổn định.

805c2d2301b52a0e8de979af67df1470.jpg

Các Nội Dung Liên Quan


Thông Báo