TB Khoa.CNTT

In

TMA Solutions tuyển dụng mảng AI/ML, Data Science, Embedded, Blockchain

Cập nhật 08/08/2018 - 11:00:59 AM (GMT+7)

Hiện tại dự án TMA Foundation Training - TFT đang tuyển dụng sinh viên CNTT yêu thích mảng AI/ML (máy học, trí tuệ nhân tạo), Data Science, Embedded, Blockchain nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của dự án. Qua đó, hỗ trợ cho sinh viên mới ra trường có việc làm ổn định.

38e18d64a3e855f68322892314318955.png

Các Nội Dung Liên Quan


Thông Báo