TB Khoa.CNTT

In

Thông báo v/v dời lịch thi môn TH THĐH ngày 25, 26/12/2017

Cập nhật 25/12/2017 - 08:49:40 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO

Tất cả các lớp có lịch thi thực hành tin học đại cương vào ngày 25 và 26/12/2017 sẽ được nghỉ thi để tránh bão.

Lịch thi mới sẽ thông báo vào ngày 27/12/2017 tại bảng thông báo của Khoa Công nghệ thông tin và trên Website

Ngày thông báo: 25/12/2017

Các Nội Dung Liên Quan