TB Khoa.CNTT

In

File Template báo cáo nội dung buổi hướng nghiệp tại trường STU ngày 19/04/2017 tại HTA

Cập nhật 24/04/2017 - 11:39:51 AM (GMT+7)

Thời hạn nộp

oThầy Thịnh: Thứ năm 04/05/2017 từ 8h – 10h, tại VP Khoa

oThầy Nghĩa:Chiều thứ năm 04/05/2017 từ 14h – 16h, tại P.Server lầu 3

Không giải quyết cho những SV nộp trễ hạn.

template_lpnghiep-1.docx

Các Nội Dung Liên Quan


Thông Báo