Mã Trường

Mã Trường
photo-202
Thi Đua - Khen Thưởng
THÔNG BÁO V/v Đề cử giảng viên tiêu biểu cấp Trường
THÔNG BÁO V/v Đề cử giảng viên tiêu biểu cấp Trường

Nhằm tôn vinh các giảng viên có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục nói chung và sự phát triển của Trường Đại học... Chi tiết

Xem tất cả

Học Bổng
Thông báo Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước năm 2020
Thông báo Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước năm 2020

Căn cứ thông báo số 83/2020/CV-VINIF ngày 25/06/2020 của Quỹ đổi mới Sáng tạo Vingroup thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn thông báo chương... Chi tiết

Xem tất cả

Học Bổng Du Học
Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2021.
Thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2021.

Căn cứ thông báo số 186/TB-BGDĐT ngày 02/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2021... Chi tiết

Xem tất cả