Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Tham gia Giải thưởng Sáng chế Thành phố Hồ Chí Minh lần VII năm 2022.
(11.4.2022)
Thông báo Tham gia Giải thưởng Sáng chế Thành phố Hồ Chí Minh lần VII năm 2022.

Căn cứ công văn số 3394/SKHCN-SHTT của Sở Khoa học và Công Nghệ TP.HCM về việc phổ biến thông tin Giải thưởng Sáng chế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII năm 2022, với nội dung cụ thể như...Chi tiết

Thông báo Đăng ký viết bài Hội thảo khoa học “Mạng và hệ thống thông minh 2023 - The International Conference on Intelligent Systems & Networks – ICISN 2023”
(10.11.2022)
Thông báo Đăng ký viết bài Hội thảo khoa học “Mạng và hệ thống thông minh 2023 - The International Conference on Intelligent Systems & Networks – ICISN 2023”

Căn cứ công văn số 429/ĐHFPT của trường Đại học FPT về việc mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc tế ICISN 2023, với nội dung cụ thể như sau: Chi tiết

Thông báo Đăng ký viết bài tham luận hội thảo “Đánh giá thực trạng và giải pháp về chất lượng nguồn lực ngành Quản trị doanh nghiệp và Tài chính ngân hàng trên địa bàn TP.HCM”
(10.11.2022)
Thông báo Đăng ký viết bài tham luận hội thảo “Đánh giá thực trạng và giải pháp về chất lượng nguồn lực ngành Quản trị doanh nghiệp và Tài chính ngân hàng trên địa bàn TP.HCM”

Căn cứ thư mời của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tham gia viết bài Hội thảo khoa học chủ đề “Đánh giá thực trạng và giải pháp về chất lượng nguồn lực ngành Quản trị...Chi tiết

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án  vào năm 2023
(10.3.2022)
Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án vào năm 2023

Căn cứ thông báo số 76/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án vào năm 2023, với các danh mục đề...Chi tiết

Buổi khai giảng lớp học chuyên đề
(9.10.2022)
Buổi khai giảng lớp học chuyên đề "Công bố khoa học trong tiến trình hội nhập quốc tế" ngày 9/9/2022 tại STU

Sáng ngày 9/9, nhiều thầy cô, cán bộ, nhân viên trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn đã tập trung tại A412 để tham gia khai giảng lớp chuyên đề  "Công bố khoa học trong tiến trình hội nhập quốc tế"...Chi tiết

Thông báo v/v Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 2/2022
(7.8.2022)
Thông báo v/v Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 2/2022

Thực hiện Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được ban hành kèm theo quyết định số 171/QĐ-DSG-QLKH ngày 06/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Nhằm...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật