Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Cơ Hội Việc Làm

Tuyển dụng Kỹ sư Xây dựng

Cập nhật 14/02/2023 - 03:48:54 PM (GMT+7)

Khoa Kỹ thuật Công trình trân trong thông báo đến tất cả sinh viên ngành Kỹ thuật Xây dựng tại Khoa KTCT

Ban chủ nhiệm khoa Kỹ thuật Công trình Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (KTCT-STU) có nhận thông tin tuyển dụng của 06 Công ty thành viên của Tập đoàn TAKUMINO – Nhật Bản có nội dung như sau:

STT

Công ty

Địa chỉ

Lĩnh vực

Yêu cầu tiếng Nhật

1

Ono Kogyosho

Fukushima

Quản lý công trình, quản lý an toàn, quản lý quy trình, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, khảo sát hiện trường, có hướng dẫn ban đầu

Ban đầu là N4, học trong quá trình vào Công ty đạt yêu cầu làm việc là N3

2

Hakuyo

Kumamoto

Thiết kế kết cấu khung thép nhà xưởng, sản xuất khung thép, thi công.

Ban đầu là N4, học trong quá trình vào Công ty đạt yêu cầu làm việc là N3

3

Arata

Chiba

Quản lý và vận hành công trình, quản lý an toàn thi công, , Kiểm soát chất lượng công trình, có hướng dẫn ban đầu

Ban đầu là N4, học trong quá trình vào Công ty đạt yêu cầu làm việc là N3

4

Kido

Miyagi

Quản lý xây dựng tổng thể (Quản lý an toàn, quản lý quy trình, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, khảo sát hiện trường, có hướng dẫn ban đầu

Ban đầu là N4, học trong quá trình vào Công ty đạt yêu cầu làm việc là N3

5

Zet

Yamanashi

Dựng bản vẽ gia công, bản vẽ thiết kế,  bản vẽ xây dựng công trình, bản vẽ chi tiết khung thép để sản xuất

Ban đầu là N4, học trong quá trình vào Công ty đạt yêu cầu làm việc là N3

6

TAKUMINO

TOKYO

Nhân viên văn phòng, vận hành quản lý hệ thống, tạo tài liệu, phiên dịch..

N2

BỔ SUNG:

Sinh viên ngành KTXD có quan tâm thông tin tuyển dụng và cơ hội việc làm tại Nhật đúng với ngành nghề đào tạo thì cầu chú ý:

  1. Đến Văn phòng Khoa nhận tài liệu tuyển dụng để có thêm nhiều thông tin chi tiết.
  2. Đăng ký tham dự họp ONLINE với Tập đoàn TAKUMINO tại VP Khoa KTCT
  3. Địa chỉ liên hệ với Tập đoàn TAKUMINO qua mail: bui_thi_thuy_tien@takumino.co.jp

                                                                                                                             Ngày 13-2-2023

                                                                                                                           Ban chủ nhiệm Khoa KTCT