Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Kết quả

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của sinh viên về dịch vụ giáo dục STU năm 2021

Cập nhật 30/06/2021 - 07:22:04 AM (GMT+7)

Theo kế hoạch số 24/KH-DSG-ĐB&KĐCLGD, ngày 12/5/2021 về việc triển khai khảo sát sự hài lòng của sinh viên về dịch vụ giáo dục của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2021. Ban ĐB&KĐCLGD tổng hợp các kết quả khảo sát như sau:

  • Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày 07/6/2021 – 21/6/2021.
  • Đối tượng khảo sát: Sinh viên toàn trường.
  • Phương thức khảo sát: Sinh viên thực hiện khảo sát, đóng góp ý kiến bằng cách trả lời phiếu khảo sát online.
  • Số phiếu phát ra: 5199
  • Số phiếu trả lời hợp lệ: 2751
  • Kết quả thống kê mức độ hài lòng của sinh viên năm 2021 về dịch vụ giáo dục nói chung là 83.4 %.

 

1. Mức độ hài lòng nói chung của sinh viên về tiếp cận dịch vụ giáo dục của trường

 

2. Mức độ hài lòng nói chung của sinh viên về cơ sở vật chất của trường

 

3. Mức độ hài lòng nói chung của sinh viên về môi trường đào tạo ở trường

 

4. Mức độ hài lòng nói chung của sinh viên về hoạt động đào tạo ở trường

 

5. Mức độ hài lòng nói chung của sinh viên về kết quả đào tạo ở trường

 

6. Mức độ hài lòng nói chung của sinh viên về dịch vụ giáo dục của trường