Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Tin tức - Sự kiện

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học

Cập nhật 25/11/2022 - 04:37:30 PM (GMT+7)

Ngày 25/11/2022, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

 

           Tham gia khảo sát sơ bộ, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài gồm có: TS. Trương Chí Hiền – Trưởng Đoàn ĐGN, ThS. Lâm Tường Thoại, PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam, PGS.TS. Nguyễn Hồng Sinh, ThS. Trần Thị Nga; Trung tâm KĐCLGD – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh có: PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam – Giám đốc Trung tâm, ThS. Bùi Thị Như Huế – Phó Trưởng phòng, Phòng Đánh giá chất lượng giáo dục, Ông Nguyễn Huỳnh Thăng – Chuyên viên.

 

           Trong thời gian làm việc tại Trường, Đoàn ĐGN đã tiến hành nghiên cứu sơ bộ hệ thống hồ sơ, minh chứng, khảo sát và trao đổi tại Văn phòng Khoa Kỹ thuật Công trình, Phòng HCQT, Phòng CTSV, Phòng Đào tạo, Phòng QLKH&SĐH, Ban ĐB&KĐCLGD, tham quan phòng học, ký túc xá, thư viện, các phòng thực hành; kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ khảo sát chính thức; thông báo và trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng của Trường; trao đổi và thống nhất về kế hoạch, các nguyên tắc làm việc và điều kiện phục vụ cho hoạt động khảo sát chính thức.

 

           Thời gian khảo sát chính thức của Đoàn ĐGN tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2022.

 

PGS.TS. Cao Hào Thi – Hiệu trưởng phát biểu và gửi lời cảm ơn đến Đoàn ĐGN

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn; Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, ĐHQG-HCM và Trưởng đoàn ĐGN ký Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ

 

Một số hình ảnh khảo sát sơ bộ:

+ Khảo sát cơ sở vật chất phục vụ đợt khảo sát chính thức; khảo sát và trao đổi với các đơn vị:

+ Phỏng vấn nhóm viết báo cáo tự đánh giá:

+ Ký Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ:

Các Nội Dung Liên Quan