Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Kiểm định cấp chương trình đào tạo

Quyết định về việc thay đổi thành viên Nhóm công tác chuyên trách Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành Điện tử viễn thông

Cập nhật 11/07/2022 - 09:34:33 AM (GMT+7)

Quyết định số 164/QĐ-DSG-ĐB&KĐCLGD, ngày 11/7/2022 về việc thay đổi thành viên Nhóm công tác chuyên trách Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành Điện tử viễn thông.

Quyết định số 164/QĐ-DSG-ĐB&KĐCLGD

Các Nội Dung Liên Quan