Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Kiểm định cấp chương trình đào tạo

Quyết định bổ sung thành viên Nhóm công tác chuyên trách Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ thông tin

Cập nhật 24/06/2022 - 05:36:51 PM (GMT+7)

Quyết định số 151/QĐ-DSG-ĐB&KĐCLGD, ngày 24/6/2022 về việc bổ sung thành viên Nhóm công tác chuyên trách Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ thông tin.

Quyết định số 151/QĐ-DSG-ĐB&KĐCLGD.

Các Nội Dung Liên Quan