Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Kiểm định cấp chương trình đào tạo

Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học

Cập nhật 08/06/2022 - 05:57:19 PM (GMT+7)

Nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng CTĐT và để đăng ký KĐCLGD, nhà trường ban hành kế hoạch số 107/KH-DSG-ĐB&KĐCLGD, ngày 06/6/2022, kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học.

Kế hoạch số 107/KH-DSG-ĐB&KĐCLGD

Các Nội Dung Liên Quan