Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Kiểm định cấp chương trình đào tạo

Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Điện tử viễn thông trình độ đại học

Cập nhật 04/05/2022 - 11:53:42 AM (GMT+7)

Nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng CTĐT và để đăng ký KĐCLGD, nhà trường ban hành kế hoạch số 26/KH-DSG-ĐB&KĐCLGD, ngày 04/5/2022, kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Điện tử viễn thông trình độ đại học.

Kế hoạch số 26/KH-DSG-ĐB&KĐCLGD

Các Nội Dung Liên Quan