Mã Trường

Mã Trường
photo-219

Cơ sở vật chất

PTN. Tự Động Hóa 2

Cập nhật 16/12/2012 - 11:13:47 AM (GMT+7)

1. Chức Năng:

    ■  Giảng dạy các môn thực tập & thí nghiệm:

        - Thực tập điện

        - Thực tập điện tử

        - Thí nghiệm điện tử 1& 2

        - Thí nghiệm cung cấp điện

        - Thí nghiệm kĩ thuật điện 1

        - Thí nghiệm kĩ thuật điện 2

        - Thí nghiệm kĩ thuật số

        - Thí nghiệm truyền động điện

        - Thí nghiệm mạch điện tử

    ■ Phục vụ công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên.

    ■ Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ theo nhu cầu của các đơn vị sản xuất liên kết

    ■ Thiết kế, sửa chửa và nâng cấp các hệ thống tự động hóa trong cơ sở sản xuất.

    ■ Phục vụ thực tập tốt nghiệp và LVTN cho sinh viên các hệ.

1. Cơ Sở Vật Chất:

TN DTCS

 SINH VIÊN ĐANG TN. ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

 SV LVTN

 SINH VIÊN ĐANG THI CÔNG MÔ HÌNH LVTN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Cơ sở vật chất