Mã Trường

Mã Trường
photo-219

Cơ sở vật chất

Cơ Sở Vật Chất Hiện Tại

Cập nhật 21/03/2011 - 03:41:26 AM (GMT+7)
Hệ Thống Phòng thí nghiệm của khoa gồm có:

 

 PTN Công nghệ Khí nén & Công nghệ Thuỷ lực.
 PTN Truyền động Cơ khí .
 PTN Dung sai Đo lường
 PTN Tự động hoá
 Xưởng Thực hành nguội
 Xưởng Thực hành hàn
 Xưởng Cơ khí.</

 

 PHÒNG THÍ NGHIỆM TỰ ĐỘNG HÓA

      

        Phòng Thí nghiệm Tự Động Hóa phụ trách giảng dạy các môn học Thí Nghiệm và Thực Hành thuộc các lãnh vực: Kỹ Thuật Điện, Kỹ Thuật Điện Tử, Điều Khiển Tự Động, Hệ Thống Sản Xuất  Tự Động, Kỹ thuật lập trình, Robot.

        Các môn  Thí Nghiệm, Thực Hành bao gồm:
    
      Thí nghiệm Cung Cấp Điện, Khí Cụ Điện.
      Thí nghiệm Truền Động Điện, Máy Điện.
      Thí nghiệm Điện Tử số.
      Thí nghiệm Điện Tử Công Suất.
      Lập trình Vi điều Khiển.
      Lập trình PLC.
      Thí nghiện Hệ Thống Sản xuất Tự Động.
      Thực hành Robot.
      Thực hành Tin Học Chuyên Ngành ( Autocad, Solid Work, Orcad. .)
 

 

 Thực Hành Tin Học Chuyên Ngành SOLID WORK
 Mô hình Luận Văn Tốt Nghiệp của Sinh viên ngành Cơ Điện Tử
 
   "Tuy còn thô sơ, chưa gọn gàng nhưng phản ảnh được khả năng tích hợp các môn học lý thuyết"

 

 

 

                                                                         Phòng thí nghiệm khí nén

 

Xưởng thực tập cơ khí