Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Sự Kiện

Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2024 - Tuần 5

Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2024 - Tuần 5
  • Ngày 12/04/2024
  • Phòng Truyền hình trực tuyến, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn
  • Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2024 - Tuần 5

Thời gian: 10g00 ngày 13/4/2024

Trên các kênh: www.facebook.com/DHCNSG

STU Youtube

Các Nội Dung Liên Quan