Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Sự Kiện

Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tuần 3

Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tuần 3
  • Ngày 26/03/2023
  • Phòng Truyền hình trực tuyến, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn
  • Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tuần 3

Thời gian: 11g00 ngày 26/3/2023

Trên các kênh: www.facebook.com/DHCNSG

STU Youtube

Các Nội Dung Liên Quan