Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Lịch bảo vệ ĐA Bê tông cốt thép 1 và ĐA Kết cấu thép-HK2_NH 2022-2023-Thầy Lai hướng dẫn

Cập nhật 06/06/2023 - 04:08:52 PM (GMT+7)

Lớp đồ án Bê tông cốt thép 1 do thầy Lai hướng dẫn bảo vệ lúc 8g00, ngày 15/6/2023 tại VP Khoa khu thí nghiệm.

Lớp đồ án Kết cấu thép do thầy Lai hướng dẫn bảo vệ lúc 9g30, ngày 15/6/2023 tại VP Khoa khu thí nghiệm.