Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Danh sách sinh viên tham quan công ty Mitek và Vinacons E&C ngày 29/07/2022

Cập nhật 25/07/2022 - 12:45:46 PM (GMT+7)

Ban chủ nhiệm khoa KTCT nhắc nhở tất cả sinh viên ngành KTXD đang làm tốt nghiệp đợt tháng 5-2022 có tên trong danh sách kèm dưới đây phải tập trung đúng 6g30 ngày thứ sáu 29/7/2020 để tham dự buổi sinh hoạt ngoại khoá về tham quan doanh nghiệp, tìm hiểu ngành nghề và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.