Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Lịch bảo vệ Đồ án Kết cấu thép do thầy Tuấn hướng dẫn

Cập nhật 01/07/2022 - 04:45:41 PM (GMT+7)

Các sinh viên làm Đồ án Kết cấu thép do thầy Tuấn hướng dẫn sẽ bảo vệ theo lịch sau:

Thời gian: Thứ sáu, ngày 08 tháng 07 năm 2022.

Địa điểm: Phòng C301.

1. Buổi sáng: từ 09h35: SV các lớp D16, D17, D18

2. Buổi chiều: từ 13h25: SV các lớp D19.

Trân trọng thông báo!