Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Hướng dẫn Luẫn văn tốt nghiệp đợt tháng 10/2020 - Học kỳ 1 năm học 2020-2021

Cập nhật 16/11/2020 - 12:06:20 AM (GMT+7)

Ban chủ nhiệm khoa Kỹ Thuật Công trình trân trọng thông báo:

  1. Thời gian thực hiện Luận văn tốt nghiệp từ 05/10/2020-16/01/2021: 15 tuần
  2. Tuần lễ 5/10/2020-11/10/2020: sinh viên duyệt đề tài với giáo viên hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp và đăng ký đề tài cho khoa.
  3. Từ 23/11/2020 đến 29/11/2020: sinh viên nộp phiếu xác nhận tiến độ của giáo viên hướng dẫn cho khoa để kiểm tra tiến độ thực hiện 50% khối lượng Luận văn tốt nghiệp.
  4. Thứ 6, ngày 15/01/2021: sinh viên nộp Luận văn tốt nghiệp, không gia hạn.
  5. Từ 18/01/2021 đến 21/01/2021: thầy, cô chấm phản biện.
  6. 8 giờ Thứ 6, ngày 22/01/2021: Hội đồng chấm tốt nghiệp.

Các mốc thời gian sau đây sinh viên cần ghi nhớ:

  1. Thứ 2, ngày 12/10/2020 là ngày cuối nộp “Đăng ký đề tài” cho khoa.
  2. Thứ 2, ngày 30/11/2020 hết hạn kiểm tra 50% giữa kỳ.
  3. Thứ 6, ngày 15/01/2021 nộp bài thi tốt nghiệp, không gia hạn.
  4. Thứ 6, ngày 22/01/2021 bảo vệ Luận văn tốt nghiệp.