Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

HỆ HCĐH ĐÃ CÓ ĐIỂM THI...

Cập nhật 22/05/2009 - 03:47:42 PM (GMT+7)
(không có)

CÁC BẠN SINH VIÊN HỆ HOÀN CHỈNH ĐẠI HỌC XD 307, 308 HIỆN NAY ĐÃ CÓ ĐIỂM CỦA 1 SỐ MÔN:

  • TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH 1 CỦA XD307.5, 307.6
  • CƠ HỌC KẾT CẤU 2 XD 308.1,2, 307.1,2, 3,4,5,6, 306,305, ( THI LẠI HK1)
  • MÓNG TRÊN NỀN ĐẤT YẾU XD306 ( THI LẠI HK1)
  • QUẢN LÝ XÂY DỰNG 1: XD 307.1,2,3,4,5,6, 308.3,4

CÁC BẠN XEM ĐIỂM Ở VĂN PHÒNG KHOA KTCT


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật