Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

LỊCH THI LẠI TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH 1 HỆ HCĐH

Cập nhật 20/05/2009 - 05:52:36 PM (GMT+7)
(không có)

THCN 1 ( SAP-ETABS, LÝ THUYẾT + THỰC HÀNH)

  • HỆ HCĐH XD307.1-2-3-4-5-6 ( THI LẦN 2) & XD 305-XD306 ( ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC VÉT)
  • THI TẠI PM 3-4-5-B110
  • NGÀY THI: CHỦ NHẬT 24/5/2009
  • XD 307.1-2-3: 8G00 - 9G10.
  • XD307.4-5-6, XD306, XD305: 9G30-10G40.

* LỚP XD 307 THI LẠI NHƯNG VẪN BỊ RỚT THÌ NHANH CHÓNG ĐĂNG KÝ HỌC VÉT SAU KHI CÓ KẾT QUẢ THI LẠI).

* LỚP XD 305 - XD306 CÒN NỢ MÔN THCN1 ( LT HOẶC TH) VẪN CÒN NỢ CÓ THỂ TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ HỌC VÉT ( LIÊN HỆ PHÒNG ĐÀO TẠO).


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật