Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Sinh viên các lớp XD06, XD205, XD307... đang làm tốt nghiệp với thầy hướng dẫn thuộc khoa KTCT có thể liên hệ trao đổi, tham vấn các vấn đề liên quan đến việc thực hiện đề tài tốt nghiệp của mình

Cập nhật 19/05/2009 - 06:07:27 PM (GMT+7)
(không có)

 

 1. Thạc sĩ Trần Tấn Quốc: quoc.trantan@stu.edu.vn,
 2. Tiến sĩ Tạ Minh Nghi: nghi.taminh@stu.edu.vn,
 3. Tiến sĩ Nguyễn Huy Gia: gia.nguyenhuy@stu.edu.vn,
 4. Thạc sĩ Hà Công Huy: huy.hacong@stu.edu.vn,
 5. Thạc sĩ Phạm Quốc Lâm : lam.phamquoc@stu.edu.vn,
 6. Thạc sĩ Tạ Trung Hậu:  hau.tatrung@stu.edu.vn,
 7. Thạc sĩ Phạm Trường Giang : giang.phamtruong@stu.edu.vn,
 8. Thạc sĩ Trần Công Lai: lai.trancong@stu.edu.vn,
 9. Thạc sĩ Huỳnh Văn Khanh:  khanh.huynhvan@stu.edu.vn,
 10. Thạc sĩ Nguyễn Quang Huy:  huy.nguyenquang@stu.edu.vn,
 11. Thạc sĩ Trương Đình Thảo Anh: anh.truongdinhthao@stu.edu.vn,
 12. Thạc sĩ Đoàn Thị Anh Thủy: thuy.doanthianh@stu.edu.vn,
 13. Thạc sĩ  Trần Bùi Quốc Ân: an.tranbuiquoc@stu.edu.vn,
 14. Tiến sĩ Từ  Phú Hưng: hung.tuphu@stu.edu.vn,
 15. Thạc sĩ Lê Đức Tuấn: tuan.leduc@stu.edu.vn.

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật