Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

THI CUỐI KỲ TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH 1/ HỌC TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH 2

Cập nhật 14/05/2009 - 09:06:50 AM (GMT+7)
(không có)
  1. THCN 1/ HỆ HOÀN CHỈNH ĐẠI HỌC XD307.5,6 VÀ XD306 ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC VÉT

THI TẠI PHÒNG MÁY 3, 4, 4 B110

NGÀY THI: CHỦ NHẬT 17/5/09

  • XD307.5,6: 8G00 - 9G30
  • XD306 XD305: 8G00 - 9G30    

    2.   TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH 2:

THCN2/ HỆ HOÀN CHỈNH ĐẠI HỌC XD307.2,3,4

HỌC TẠI PHÒNG MÁY 2,3,4,5

BẮT ĐẦU HỌC VÀO CHỦ NHẬT 31/5/09

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật