Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Thông báo Lịch giao lưu đợt 1 (online) với công ty Takumino

Cập nhật 11/05/2023 - 05:24:48 PM (GMT+7)
Như đã thông báo trước đây và các bạn sinh viên đã tham gia đăng ký buổi giao lưu lần 1 (trực tuyến) với Công ty Takumino về thông tin việc làm và các yêu cầu về thị trường lao động ngành xây dựng tại Nhật Bản, khoa KTCT trân trọng mời các bạn sinh viên tham gia buổi giao lưu trực tuyến lần này, cụ thể như sau:

Nội dung: Hội thảo online cùng Công ty TAKUMINO Holdings 

Thời gian: 16/05/2023 09:00 AM (09h00 sáng thứ ba)

Hình thức giam gia: Zoom (Đề nghị các bạn kiểm tra email để biết URL và Passcode)

Khoa đề nghị các bạn đã đăng ký tham dự buổi giao lưu chấp hành đúng theo thông báo như trên.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật