Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Lịch hướng dẫn BỔ SUNG Đồ án Bê tông cốt thép 1 - Nhóm thầy Tuấn

Cập nhật 05/04/2023 - 12:25:46 PM (GMT+7)

Các bạn SV làm Đồ án môn học Bê tông cốt thép 1 do thầy Tuấn hướng dẫn trong học kỳ này vui lòng kiểm tra email để biết thông tin quan trọng về lịch hướng dẫn BỔ SUNG tại lớp.

Trân trọng thông báo!


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật