Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Giao đề bài và lịch hướng dẫn Đồ án Bê tông cốt thép 1 - Nhóm thầy Tuấn

Cập nhật 18/03/2023 - 12:33:49 PM (GMT+7)

Các bạn sinh viên đã đăng ký thực hiện Đồ án Bê tông cốt thép 1 do thầy Tuấn hướng dẫn vui lòng kiểm tra email để nhận đề bài và để biết thông tin chi tiết về lịch hướng dẫn, lịch duyệt bài, lịch bảo vệ.

Trân trọng thông báo!

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật