Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Thông báo về việc thực hiện Đồ án Kết cấu thép trong HK2, NH 2022-2023

Cập nhật 18/02/2023 - 11:32:48 PM (GMT+7)

Tất cả SV đã đăng ký thực hiện Đồ án Kết cấu thép trong học kỳ 2, năm học 2022-2023 vui lòng đọc email và thực hiện đúng nội dung trong email.

Trân trọng.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật