Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Lịch bảo vệ ĐA Bê tông cốt thép 2 (Thầy Lai), Học kỳ 1, Năm học 2022-2023

Cập nhật 29/12/2022 - 04:00:17 PM (GMT+7)

Tất cả sinh viên làm ĐA Bê tông cốt thép 2 do thầy Trần Công Lai hướng dẫn sẽ bảo vệ lúc 13g00 Thứ 2-ngày 9/01/2023 tại Văn phòng khoa II (Khu thí nghiệm)


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật