Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Đề ĐA Nền móng HK1_NH 2022-2023 do Cô Thảo Anh hướng dẫn

Cập nhật 18/10/2022 - 05:12:56 PM (GMT+7)

YÊU CẦU CỦA ĐỒ ÁN NỀN MÓNG:

1/ Thống kê số liệu địa chất

Làm theo hướng dẫn link: https://www.youtube.com/watch?v=p3zfKZi5syA

  1. Hồ sơ khảo sát địa chất theo link download về : https://www.mediafire.com/folder/9ixn54ew5o7a2/Khao_sat_dia_chat
  2. Tài liệu thiết kế
  3. Thống kê theo các trạng thái giới hạn
  4. Thống kê các thông số sức chống cắt của nền đất theo hàm LINEST

2/ Thiết kế móng đơn dưới cột

Làm theo hướng dẫn file đính kèm

  1. Tài liệu thiết kế
  2. Tính toán áp lực tiếp xúc dưới đáy móng
  3. Kiểm tra kích thước đáy móng
  4. Tính toán chiều cao và cốt thép móng

3/ Thiết kế móng cọc đài thấp

Làm theo hướng dẫn file đính kèm

  1. Tài liệu thiết kế
  2. Chọn độ sâu chôn đài
  3. Chọn cọc và sức chịu tải của cọc
  4. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong móng
  5. Kiểm tra tải trọng phân phối lên cọc
  6. Kiểm tra áp lực dưới đáy móng khối quy ước
  7. Kiểm tra lún cho móng cọc
  8. Tính toán kiểm tra cho cọc
  9. Tính toán kiểm tra cho đài cọc

 

LƯU Ý:

1. SV làm : Thống kê số liệu địa chất và 2 phương án móng: Móng đơn + Móng cọc ép
2. Phương án móng đơn: bỏ bớt lớp đất yếu, đặt móng lên lớp đất tốt
3. Phương án móng cọc ép: giữ nguyên địa chất, lực dọc nhân lên 7 lần,
mô men nhân lên 5 lần và lực cắt nhân lên 5 lần
4. Thuyết minh: Word, khổ A4
5. Bản vẽ: Cad, khổ A1

SV không được copy, phải tự lực làm bài,bài copy=0 điểm
Lịch tiếp SV: 8h30-11h thứ 7 hàng tuần tại VP Khoa

Danh sách đề bài Đồ án

Bài tập móng cọc ép

Bài tập móng đơn

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật