Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Thông báo đề ĐA Bê tông cốt thép 2- Thầy Trần Công Lai hướng dẫn HK1_NH 2022-2023

Cập nhật 11/10/2022 - 04:56:41 PM (GMT+7)

CÁC SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 DO THẦY TRẦN CÔNG LAI HƯỚNG DẪN

  1. NHẬN ĐỀ & HƯỚNG DẪN LÀM BÀI:

CÁC BẠN VÀO MAIL doanbetong2stu@yahoo.com, pw: doanbetong2stu ĐỂ LẤY CÁC THÔNG TIN:  HƯỚNG DẪN LÀM BÀI, THÔNG BÁO CHUNG VỀ THỜI GIAN LÀM BÀI, LỊCH HƯỚNG DẪN, NỘP BÀI & BẢO VỆ...CÁC BẠN LOAD VỀ ĐỂ CÓ THÔNG TIN.

  1. LỊCH HƯỚNG DẪN:

2.1. 14H00, THỨ 2 HẰNG TUẦN TẠI VĂN PHÒNG KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH.

2.2. CÓ THỂ TRAO ĐỔI QUA EMAIL tranconglai@yahoo.com HOẶC ĐIỆN THOẠI 098.950.66.29

  1. THỜI ĐIỂM VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP BÀI & BẢO VỆ:

3.1.  NGÀY BẢO VỆ       : THÔNG BÁO SAU.

3.2. ĐỊA ĐIỂM BẢO VỆ      : VĂN PHÒNG KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH.

Thầy Trần Công Lai

(0989506629)

 

 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI ĐỒ ÁN BTCT2

 

Đề bài có ký hiệu X-Y, trong đó:

            X : Số thứ tự của file dữ liệu đầu bài, X=1, 2, 3….n.

            Y : Dạng đầu bài Y=S, D (S: tính sàn; D: tính dầm)

 

Ví dụ: 

  1. Sinh viên có đề bài đồ án là 5-S.

Nghĩa là lấy file thứ 5, chọn lấy một sàn tầng và thiết kế hoàn chỉnh sàn tầng đó, tức là thiết kế và vẽ hoàn chỉnh kết cấu sàn (phần dầm chỉ cần sơ bộ tiết diện làm cơ sở tính sàn, không thiết kế dầm).

Phần bản vẽ : khổ A3 hoặc A2, A1 tuỳ kích thước mặt bằng công trình lớn hay nhỏ gồm mặt bằng kết cấu sàn, MB bố trí thép sàn và ít nhất 2 mặt cắt sàn (mặt bằng tỷ lệ 1/200à 1/100, mặt cắt tỷ lệ 1/10).

Đính bản vẽ vào sau thuyết minh và đóng thành tập.

Thuyết minh có thể viết tay hoặc đánh máy, rõ ràng, sạch đẹp ! 

STT

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

MÃ ĐỀ

1

DH81804245

Nguyễn Trường

An

D18_XD01

1-S

4

DH82000207

Võ Hải

Đăng

D20_XD01

2-S

7

DH81803678

Trương Minh

Hải

D18_XD02

3-S

10

DH82002028

Lê Bá

Hồng

D20_XD01

4-S

13

DH82000786

Dương Võ Duy

Khánh

D20_XD01

5-S

16

DH82000367

Nguyễn Minh

Khôi

D20_XD01

6-S

19

DH82000954

Đặng Văn

Nghĩa

D20_XD01

7-S

22

DH82003565

Đoàn Minh

Phát

D20_XD01

8-S

25

DH81801966

Nguyễn Hoài

Phú

D18_XD01

9-S

28

DH82002576

Trương Đỗ

Quyên

D20_XD01

10-S

31

DH82003608

Trần Quốc

Thái

D20_XD01

11-S

34

DH81805562

Phạm Ngọc

Thành

D18_XD02

12-S

37

DH82002116

Võ Minh

Thuận

D20_XD01

13-S

40

DH82003599

Nguyễn Lê Thị Đoan

Trang

D20_XD01

14-S

43

DH81700565

Phạm Ngọc

D17_XD01

15-S

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật