Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Danh sách sinh viên tham quan công ty Mitek và Vinacons E&C ngày 29/07/2022

Cập nhật 25/07/2022 - 12:45:46 PM (GMT+7)

Ban chủ nhiệm khoa KTCT nhắc nhở tất cả sinh viên ngành KTXD đang làm tốt nghiệp đợt tháng 5-2022 có tên trong danh sách kèm dưới đây phải tập trung đúng 6g30 ngày thứ sáu 29/7/2020 để tham dự buổi sinh hoạt ngoại khoá về tham quan doanh nghiệp, tìm hiểu ngành nghề và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật