Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Lịch bảo Vệ ĐA Nền móng-HK 2_NH 2021-2022-Thầy Hà Công Huy hướng dẫn

Cập nhật 21/06/2022 - 01:35:27 AM (GMT+7)

Lịch Bảo vệ đồ án Nền Móng do thầy Hà Công Huy hướng dẫn vào:

Thời gian: Từ 11:00 đến 15:00 thứ 7-ngày 25/6/2022

Địa điểm: tại văn phòng khoa


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật