Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Hoạt động sinh viên

The Future Civil Engineers 2022

Cập nhật 13/06/2022 - 04:33:50 AM (GMT+7)

Sinh viên ngành Kỹ thuật Xây dựng khoa Kỹ thuật Công trình Trường ĐHCNSG tham gia sân chơi The future civil engineers do Trường HCMUTE tổ chức lúc 8g30g ngày 17/04/2022.

Tham dự cuộc thi này, sinh viên ngành Xây dựng của khoa KTCT-STU có được cơ hội cọ xát và thi thố kiến thức kỹ năng với cùng các bạn SV cùng ngành, nhờ đó thu hoạch nhiều điều mới mẻ, rất hữu ích hoàn thiện năng lực nhiều mặt của người KSXD tương lai, đặc biệt là sự liên tục học hỏi, phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp.       

Hình ảnh kèm.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật