Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Bộ tài liệu phục vụ cho việc thực hiện Đồ án tốt nghiệp ngành KTXD

Cập nhật 30/04/2022 - 10:55:20 AM (GMT+7)

Tất cả sinh viên có đăng ký làm ĐATN đợt tháng 5/2022 có thể download (từ cổng đào tạo hay từ đường link được gởi qua mail cho từng sinh viên) bộ tài liệu phục vụ cho việc thực hiện  ĐATN ngành KTXD

1. BỘ TÀI LIỆU CUNG CẤP SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  1. Tiêu chuẩn xây dựng

             - TCVN 5574-2018

             - TCVN 10304-2014

             - TCVN 2737-1995

             - TCVN 5574-2012

             - TCVN 198-1997

  1. Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp ngành KTXD
  2. Tài liệu tham khảo

             - Chuyên đề 1 Trần Tấn Quốc: “Các yêu cầu cơ bản của ĐATN ngành KTXD”  

             - Chuyên đề 2 Dương Hồng Thẩm: “Kỹ thuật tính toán nền móng của ĐATN”

             - Bàn về chất tải kề nhịp cách nhịp, Trần Tấn Quốc

             - Góp ý về sơ đồ tính khi vận chuyển và dựng cọc vào giá ép, Trần Tấn Quốc

             - Tính vách cứng theo ETABS, Nguyễn Quang Kiên

             - Câu hỏi ôn tập môn học TKCTDD, Trần Tấn Quốc

2. TẬP HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH STU (1 hầm + 9 tầng + 1 khu thể thao đa năng), Trần Tấn Quốc


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật