Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Đề Đồ án Nền móng_Học kỳ 2_Năm học 2021-2022_Thầy Hà Công Huy hướng dẫn

Cập nhật 13/04/2022 - 03:48:44 PM (GMT+7)

Sinh viên xem chi tiết Đề bài TẠI ĐÂY

Các sinh viên có tên làm ĐA Nền Móng với thầy Hà Công Huy (0903970578) liên hệ với thầy để vào group trao đổi thông tin, cung cấp thêm hồ sơ tài liệu để làm bài.

Yêu cầu SV: Đi duyệt bài đều đặn hàng tuần vào sáng thứ 7 lúc 9:30 tại VPK.

Bảo vệ cuối tháng 5/2022.

Ai không đi duyệt bài đủ 5 lần, không được bảo vệ.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật