Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Đề ĐA Thi công 1 và ĐA Thi công 2, Học kỳ 2_Năm học 2021-2022

Cập nhật 28/03/2022 - 09:19:34 AM (GMT+7)

Đề bài: Sinh viên xem chi tiết ở link bên dưới

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iaKmSsiN-IX6zjJZNMjBzE2xO9UjfYs4TjH1ZK45cKM/edit#gid=0

Thời gian duyệt bài: Thứ 7-ngày 2/4/2022 từ 7g30-9g (ĐA Thi công 1) 9g30-11g (ĐA Thi công 2)

Địa điểm: Phòng C508

Sinh viên nào chưa đăng ký ĐA Thi công 1 và ĐA Thi công 2 thì liên hệ Thầy Hoan gấp (ĐT: 0908.124.880)


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật