Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Thông báo bảo vệ ĐA Bê tông cốt thép 1 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022

Cập nhật 22/01/2022 - 12:21:12 PM (GMT+7)

Tất cả sinh viên làm ĐA Bê tông cốt thép 1 Học kỳ 1 Năm học 2021-2022 với Thầy Trần Công Lai sẽ bảo vệ online qua Zoom.

Thời gian: 8g00

Ngày: Thứ 2-Ngày 24/01/2022 

- ID: 939 0840 9977
- Pass: 452471


Giới Thiệu STU