Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Thông báo phòng cho Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp Học kỳ Năm học 2021-2022

Cập nhật 20/01/2022 - 08:51:29 PM (GMT+7)

- Hội đồng 1: Bảo vệ trực tiếp tại Phòng C604, lúc 8g00 ngày 21/01/2022.

- Hội đồng 2 và 3: Bảo vệ online

NGÀY BẢO VỆ THỜI GIAN NGÀNH HỘI ĐỒNG PHÒNG MEETING ID PASSWORD
22/01/2022 08 giờ 00 KTXD Hội đồng_02 ZOOM_058 927 4843 9199 700151
22/01/2022 08 giờ 00 KTXD Hội đồng_03 ZOOM_059 971 8465 7728 963799

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật