Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Đề ĐA Bê tông cốt thép 2- Thầy Khương Văn Huân hướng dẫn

Cập nhật 19/10/2021 - 12:10:04 PM (GMT+7)

- Thông báo và mã đề

- Hướng dẫn

- Công trình: Sinh viên liên lạc trực tiếp với giáo viên để lấy bài

1. Chung cư thống nhất

2. Chung cư Khánh Hội

3. Nhà ở CBCNV- thị xã Bến Tre

4. Chung cư Hưng Phú

5. Cao ốc Văn phòng Hoàng Việt

6. Khách sạn Hoàng Gia

7. Chung cư Tràng An

8. Văn phòng Toàn cầu

9. Chung cư Mỹ Phước


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật